Polityka prywatności

Polityka prywatności Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak

Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się bądź rejestrującym się w serwisie www.kmk.travelshops.pl , że ich dane będą chronione zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Wszystkie osoby odwiedzające serwis www.kmk.travelshops.pl pozostają anonimowe. Każdy Użytkownik sam decyduje o rejestracji lub logowaniu się w serwisie.

Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Informacje zawarte w formularzu rezerwacji, w formularzu prenumeraty Newslettera oraz dowolnych innych formularzach wykorzystywane są przez Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak tylko za zgodą odwiedzających.

Dane uzyskiwane poprzez formularze zgłoszeniowe mają na celu umożliwienie poprawnej realizacji imprezy turystycznej. Dane uzyskane poprzez formularze Newslettera służą jedynie przesyłaniu osobom zainteresowanym każdego rodzaju ofert (oferta katalogowa, oferta specjalna, oferta last minute, oferta promocyjna) oraz innych promocji związanych z tematyką serwisu www.kmk.travelshops.pl.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich modyfikowania lub usunięcia. Zarówno rejestracja w serwisie jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu www.kmk.travelshops.pl jest dobrowolne.

Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak przechowuje oraz chroni dane osobowe swoich Użytkowników zgodnie ze standardami bezpieczeństwa sieciowego. Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak nie odsprzedaje, nie wymienia i nie ujawnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników.

Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak nie wykorzystuje żadnych zaawansowanych praktyk pozyskiwania jakichkolwiek innych danych, a w szczególności bez zgody osoby odwiedzającej portal nie uzyskuje danych osobowych umożliwiających dokładną identyfikację.

Doradca Klienta Travel Shops, Magdalena Kondrak zobowiązuje się przekazywać informacje o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, mogących wynikać ze zmian w prawie polskim, rozwoju technologii internetowych, lub ze zmian wynikających z działalności firmy.

TravelShops przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znane są również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony travelshops.pl nastąpiło przez odnośnik,
Wykorzystywanie danych

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako informacje pomocnicze służące do administrowania serwisem. Dane w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem travelshops.pl. Na podstawie plików logów generowane są statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Odnośniki do innych stron

Serwis travelshops.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Travelshops nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na zewnętrznych stronach.

Rejestracja w NEWSLETTER w serwisie www.kmk.travelshops.pl

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób podmiotów, korzystających z subskrypcji newslettera, które tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od właściciela travelshops.pl drogą elektroniczną.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z rejestracji w serwisie (newsletter), odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji oraz zestawu informacji (zwanych newsletter), zawierających dane z serwisu www.kmk.travelshops.pl

Dla tel. komórkowych
570 290 102

Dla tel. stacjonarnych
570 290 102brak

Obsługa klienta

poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

sobota: nieczynne

niedziela: nieczynne